ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัยเรื่อง การเขียนผลงานวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัยเรื่อง การเขียนผลงานวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูง

วิทยากรโดย รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที กำหนดจัดวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมไพลิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผู้สนใจสามารถลงชื่อในแบบฟอร์มออนไลน์ได้ ที่นี่ หรือลงชื่อกับหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน