ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7

สถาวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพฯ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Loft ManiaBoutique Hotel จังหวัดชุมพร  รายละเอียดเพิ่มเติม