ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศว์สาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเศว์สาร ซึ่งทั้งสองวารสารเป็นวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลของศุนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2  โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารเป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)  (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)