ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

สถาบันวินจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติจิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12  เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพรรณี ครบ 114 ปี จริยธรรมการวิจัยสู่การพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36)  (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)