ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่  7-10  เมษายน 2562  ณ โรงแรมเซ้นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม