ผลงานวิชาการที่ออกเลขตัวบ่งชี้วัตถุดิจิตอลแล้ว

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ดำเนินการออกเลขตัวบ่งชี้วัตถุดิจิตอลให้กับผลงานวิชาการบางส่วนแล้ว สามารถตรวจสอบหมายเลขรหัสตัวบ่งชี้วัตถุดิจิตอลได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงต่อไป