ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

คณะการท่อเงที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การท่อเงที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย” ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวโรงแรม ร่วมเสริม ร่วมสร้าง ร่วมสมัย” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ คณะการท่อเงที่ยวและการโรงแรม ( เขตพื้นที่ เขตเมือง)   รายละเอียดเพิ่มเติม