เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น5

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร การบริการจัดการงานวิจัยแนวใหม่ (Research and Triple I(Ideate, Innovate , Impact) Executive Program รุ่น 5 : Solution by Design) ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2562 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม