ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการในวันคล้ายสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 งเรื่อง เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง Thailand Transformation for Sustainable Growth วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพรเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  รายละเอียดเพิ่มเติม