ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ้็นทาราแกรนด์ จึงขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562  รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://rdi.kru.ac.th/th/wp-content/uploads/2019/03/0027-1.pdf