ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 The 20th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2019 หัวข้อ Global Challenge on Veterinary Profession and Education  รายละเอียดเพิ่มเติม