ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้คำขวัญ ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561  รายละเอียดเพิ่มเติม