ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

มูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ กำหนดจัดการวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกพระนคร รายละเอียดเพิ่มเติม