ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 10th International Exhibition of Inventions (IEI2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับการประสานงานจากคณะผู้จัดงาน The 10th International Exhibition of Inventions (IEI2018) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียดเพิ่มเติม