การประชุมวิชาการระดับชาติ Mind Movement Science Into 2020

คณะกายภาพบำบัด และคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กำหนดจัดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ Mind Movment Science Sciences Sciences Into 2020 : office Workers Wellness ระหว่างวันที่ 20- 22 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม