แบบฟอร์มการรับข้อเสนอโครงการวิจัยโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับข้อเสนอ โครงการวิจัยโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันวิัจัยและพัฒนาจึงขอนำส่งแหล่งให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่าง

 

http://www4.egat.co.th/research/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=176