ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต

คณะวิทยาศาสตร์ปละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณธนิพนธ์ต้นฉบับ รายละเอียดเพิ่มเติม