ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 หัวข้อ ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ ในวันศุกร์ที่ 1 และวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดเพิ่มเติม