ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบรหารจัดงานงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 1

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร การบรหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ (Research & 3I( Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม