ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 พบการบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการคลังสมองของชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 พบการบรรยายพิเศษเรื่อง “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร” โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการคลังสมองของชาติ โดยสถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.kru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ณัฎฐ์ดนัย ไค่นุ่นภา 096-8581488