ขอเชิญร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ท่านใดสนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอบทความได้ที่ http://research.lru.ac.th/lruconference/2018