มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ

Read more

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยดุสิต ขอเชิญร่วมโครงการอบรมจริยธรรมงานวิจัยฯ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ ธนบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ขอเชิญร่วมโครงการฝึก

Read more