ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเท

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางการแพย์

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรร

Read more