ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ขอเชิญร่วมโครงการฝึก

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

ขอเชิญอบรมโครงการอบร

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเท

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางการแพย์

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรร

Read more