มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี,
.

034-534092 ต่อ 206
irdrdi@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย admin
ฮิต: 42

ด้วยสถาบันปัญญาภิวัฒ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ระดับชาติ ครั้งที่ 8และนานาชาติครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักจัยจากสถาบันต่างๆ โดยมีกำหนดจัดในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 โดยเปิดรับบทความในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 -10 มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณหทัยชนก เสาร์สูงและคุณเมธาวี ฮั่นพงษ์กุล

โทร 02-8551102