มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี,
.

034-534092 ต่อ 206
irdrdi@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย admin
ฮิต: 49

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน จึงมีการริเริ่มโครงกาแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสันตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน ผู้สนใจสามรถดูรายละเอียดทุนและเาวน์โฆลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสารขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th หรือฝ่ายส่งเสริมเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-579-2690 หรือ 02-561-2445 ต่อ 203