มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี,
.

034-534092 ต่อ 206
irdrdi@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย admin
ฮิต: 30

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม" ซึ่งอยู่ใน TCI ฐาน 2 โดยเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่2 ระหว่างเดือน กรกฏาคม-ธันาวาคม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ เป็นบรรณาธิการ และการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม" ครั้งที่ 4 ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 โดยรับผลงานวิจัยทั้ง ป.ตรีและนักวิจัยทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-9745464 หรือเจ้าหน้าที่สวารสารประชุมวิชาการ 083-6778589