มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี,
.

034-534092 ต่อ 206
irdrdi@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย admin
ฮิต: 102

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Airlangga and research Experiences (STRE 2017) ประเทศอินโดนีเชีย โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์นักวิจัย และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการกัน หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 088-3535083 หรือที่ www.iei.ubru.ac.th