มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี,
.

034-534092 ต่อ 206
irdrdi@gmail.com

บุคลากร

เขียนโดย admin
ฮิต: 912

surapong 

ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

sompoch new

นายสมโภน์ สุขชาวนา
หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

sumang new

นางสาวสำอางค์ ชูศรี  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

rawatta new

นายเรวัตตะ กิจจานุรักษ์  
ตำแหน่ง นักวิจัย

 

patita new

นางสาวปทิตตา บุญอินทร์  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

wanwisa new

นางวันวิสา ใบบัว  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

pattama new

นางปัทมา ชคัตตรัย  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป